startpagina  |   wie zijn wij  |     producties  |   sponsors  |   reservatie  |   links  


 

Producties

Vier of vijf maal per jaar brengen wij een toneelproductie, waarvan één voor de kinderen, die we uitbesteden aan de JeugdToneeltroep Dzippie. Deze producties zijn verspreid over het hele toneelseizoen (van oktober tot en met mei).Lid  worden

Zin om zelf actief deel te nemen aan onze producties? Stuur ons een e-mailtje met je gegevens en je interesse. We nemen dan met jou contact op.


Informatie


Wil je op de hoogte blijven omtrent onze producties? Stuur ons een e-mailtje met je gegevens en je interesse en wij zorgen voor de rest.

 

 

 


Het Bestuur

De Dijlezonen hebben zich georganiseerd volgens onderstaande verantwoordelijkheidsdomeinen.
 
Voorzitter Jo Matthijs
 
016/234 569
Artistiek Jo Matthijs 0478/249 942
ATOT - Techniek Tom Vandeweyer 0478 498 706
Zakelijke leiding Marie-Rose Wuyckens / Chantal Leblanc 016/234 569 / 0475 264 231
Lokaal "DZolder"

Tine Wijnants

0498/313 394
Artiesten

Yannick Matthys

016/222 619
JAC

Liesa Verbiest / Bonny Humblet

0478 255 594
Publiekswerking

Elly Conings

0492 570 368

Profiel

Onze zending:

Als toneelgezelschap blijven bestaan

Zo succesvol mogelijk theaterproducties creëren

Een culturele uitlaatklep zijn voor iedereen die zich, actief of passief met theater wil bezighouden en aldus bijdragen tot de Leuvense gemeenschap.

Onze cultuur:

Wij De Dijlezonen werken met een positieve ingesteldheid gezamenlijk aan alle taken die nodig zijn om zo goed mogelijk theater te maken waar veel publiek komt naar kijken.

Waar staan wij voor

Amateur-theater: De Dijlezonen vormen een amateur-theatergroep, waar de klemtoon ligt op kwaliteit. Uit onze doelstellingen volgt dat we iedereen uit het Leuvense die zich geroepen voelt om met ons theater te maken, ook die kans willen geven. Dit, gecombineerd met het feit dat we inderdaad amateurs (in tegenstelling tot professionelen) zijn, lijkt haaks te staan op het brengen van kwalitatief hoogstaand theater. Deze beide premissen, namelijk amateurs zijn en iedereen een kans geven, leggen inderdaad een paar extra hindernissen neer op onze weg. Maar het is niet omdat iets moeilijk is, dat het ook onmogelijk is. En we denken dat we op het goede pad zijn. U hoort ons niet beweren dat al wat we spelen smetteloos is, doch we hebben de laatste tijd toch wat stukken neergezet waar het publiek erg tevreden over was. Kom ook eens kijken en oordeel zelf.

Genre van de stukken: Er is een tendens waar te nemen naar gemakkelijkheid, vlug genot en puur plezier. Populistische televisieprogramma's en zenders zijn daar zeker niet vreemd aan. In theater vertaalt zich dat gauw naar een vraag om 'stukken voor te lachen' te spelen, 'het leven is al triestig genoeg, meneer'. Het oppervlakkige, vluchtige, geen inspanning vragende en inhoudsloze heeft echter niets met theater te maken. Theater is cultuur (bij ons weliswaar met kleine "c", maar toch cultuur) en uit de definitie van cultuur volgt nu eenmaal dat er inspanning gevraagd wordt, namelijk een leerinspanning : cultuur is al hetgeen men niet uit zichzelf kan ontdekken doch verwerft door overdracht van anderen, m.a.w. door het te leren.

Wil dit nu zeggen dat het fout is om te lachen, om naar stukken te vragen waarmee kan gelachen worden ? Nee, natuurlijk niet. Lachen is gezond, het is goed voor de moraal en... al lachend zegt de zot de waarheid ! Een heel groot deel van ons repertoire bestaat dan ook uit humoristische stukken. Toch is, ook voor het publiek dat het tegendeel beweert, niet het 'goed gelachen hebben' het criterium om een stuk als goed te beoordelen. Wanneer we naar onze succesuitschieters van de laatste jaren kijken, dan zitten daar producties bij als 'Wiens leven is het' (over euthanasie), 'De Golf' (over fascisme) en "Kus van de Spinnenvrouw" (over (heren-)liefde en steun in harde omstandigheden), "Trojaanse Vrouwen" (over vrouwenleed in oorlogstijd), "Equus" (over ontspoorde adolescentie, opgroeien en oud worden), Het kouwe kind (over toeval en hoe dat ons lot bepaalt), "La voix humaine" (over verdriet en verlaten worden), niet bepaald dijenkletsers. 
Kwaliteit is de norm, ook - en vooral - bij het publiek, dat keuze te over heeft om de vrije tijd door te brengen.

Nu, geen paniek, laat ons zeer duidelijk zijn : theater is entertainment, het is geen school waar u naar toe komt om bewust iets te leren.

Toch is er een onderscheid te maken in de verwachtingen van u, toeschouwers. De ene wil al wel eens wat dieper op de materie ingaan, de andere heeft meer aan algemene overzichten en situatieschetsen. De ene heeft deugd aan wat zwaarder materiaal, de andere prefereert het wat lichter.

Bij De Dijlezonen trachten wij een evenwicht te zoeken tussen beide genres.

We mochten in recente jaren in de Leuvense toneelwereld ook enkele prijzen in ontvangst nemen: voor beste acteur in 2011, 2012 en 2019 en voor beste productie in 2012 en 2019. De jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 leverden eervolle vermeldingen en nominaties op. Jeugdtoneeltroep Dzippie won de hoogste prijs in 2013 en 2019.

Hoe lid worden ?

Zin om zelf actief deel te nemen aan onze producties? Stuur ons een e-mailtje met je gegevens en je interesse. We nemen dan met jou contact op.

Historiek

In dit deel geven we u een korte blik op de oprichting. We baseerden ons daarvoor zowel op de plechtige verslagen in onberispelijk handschrift van de algemene vergaderingen, als op het grote algemene boek, waarin onder meer het reglement, de leden en de titels van de opvoeringen vermeld staan in een ‘droge’ opsommi ng.

Je kan een stuk van de geschiedenis raadplegen in het volgende pdf dokument.© 2014-2022 K.T. De Dijlezonen
e-mail: info@dijlezonen.be | URL: www.dijlezonen.be | website: webmaster@dijlezonen.be