HET LOPENDE SEIZOEN

K.T. De Dijlezonen

La voix humaine

La voix humaine
gespeeld

De kras

De kras
januari voorstellingen
afgelast - corona

Toch niet afgelast!
21/22 jan. 2022

Hunkerig

Hunkerig
1/2 apr. 2022

Het diner

Het diner
20/21 mei 2022

An Actor prepares

In januari lassen we een aantal oefensessies in rond de acteertechnieken van Konstantin Stanislavski.
Indien u zo een sessie wil meemaken, tickets hiervoor zijn verkrijgbaar via de tickets-link hierboven

 

JeugdToneelTroep Dzippie

Vier op 'n rij

Vier op 'n rij
gespeeld

Cool at school

Cool at school
29/30 apr. 2022

 

 

 

De Dijlezonen en Dzippie in de laatste Leuvense Toneelprijzen


Corona heeft het culturele leven een tijdje on hold gezet. Daarom moeten we al twee jaar teruggaan om de laatst toegekende Leuvense Toneelprijzen weer op te roepen. Maar die waren een uitzonderlijk succes voor De Dijlezonen en Dzippie. Alle drie de prijzen kwamen in onze stal terecht.

Een unieke situatie in de geschiedenis van de Leuvense Toneelprijzen

Fiere Margrietjuweel

  • De Kleine Prinsprijs voor de beste jeugdproductie:
    Dzippie met "De wilde zwanen"
  • De Euripidesprijs voor de beste productie:
    De Dijlezonen met "Desperado"
  • Het Fiere Margrietjuweel voor de beste acteerprestatie
    Jasper Driesmans voor zijn rol in "Desperado"

 

 

WIE WE ZIJN

Een troep met hart en ziel voor theater

De Dijlezonen vormen een Leuvense amateur-theatergroep, waar de klemtoon ligt op kwaliteit.

Uit onze doelstellingen volgt dat we iedereen uit het Leuvense die zich geroepen voelt om met ons theater te maken, ook die kans willen geven. Dit, gecombineerd met het feit dat we inderdaad amateurs (in tegenstelling tot professionelen) zijn, lijkt haaks te staan op het brengen van kwalitatief hoogstaand theater. Deze beide premissen, namelijk amateurs zijn en iedereen een kans geven, leggen inderdaad een paar extra hindernissen neer op onze weg. Maar het is niet omdat iets moeilijk is, dat het ook onmogelijk is. En we denken dat we op het goede pad zijn. U hoort ons niet beweren dat al wat we spelen smetteloos is, doch we hebben de laatste tijd toch wat stukken neergezet waar het publiek erg tevreden over was. Kom ook eens kijken en oordeel zelf.

Genre van stukken

Er is een tendens waar te nemen naar gemakkelijkheid, vlug genot en puur plezier. Populistische televisieprogramma's en zenders zijn daar zeker niet vreemd aan. In theater vertaalt zich dat gauw naar een vraag om 'stukken voor te lachen' te spelen, 'het leven is al triestig genoeg, meneer'. Het oppervlakkige, vluchtige, geen inspanning vragende en inhoudsloze heeft echter niets met theater te maken. Theater is cultuur (bij ons weliswaar met kleine "c", maar toch cultuur) en uit de definitie van cultuur volgt nu eenmaal dat er inspanning gevraagd wordt, namelijk een leerinspanning : cultuur is al hetgeen men niet uit zichzelf kan ontdekken doch verwerft door overdracht van anderen, m.a.w. door het te leren. Wil dit nu zeggen dat het fout is om te lachen, om naar stukken te vragen waarmee kan gelachen worden ? Nee, natuurlijk niet. Lachen is gezond, het is goed voor de moraal en... al lachend zegt de zot de waarheid ! Een heel groot deel van ons repertoire bestaat dan ook uit humoristische stukken. Toch is, ook voor het publiek dat het tegendeel beweert, niet het 'goed gelachen hebben' het criterium om een stuk als goed te beoordelen. Wanneer we naar onze succesuitschieters van de laatste jaren kijken, dan zitten daar producties bij als "Wiens leven is het" (over euthanasie), "De Golf"" (over fascisme) en "Kus van de Spinnenvrouw" (over (heren-)liefde en steun in harde omstandigheden), "Trojaanse Vrouwen" (over vrouwenleed in oorlogstijd), "Equus" (over ontspoorde adolescentie, opgroeien en oud worden), "Het kouwe kind" (over toeval en hoe dat ons lot bepaalt), "La voix humaine" (over verdriet en verlaten worden), niet bepaald dijenkletsers.
Kwaliteit is de norm, ook - en vooral - bij het publiek, dat keuze te over heeft om de vrije tijd door te brengen.

Nu, geen paniek, laat ons zeer duidelijk zijn : theater is entertainment, het is geen school waar u naar toe komt om bewust iets te leren.
Toch is er een onderscheid te maken in de verwachtingen van u, toeschouwers. De ene wil al wel eens wat dieper op de materie ingaan, de andere heeft meer aan algemene overzichten en situatieschetsen. De ene heeft deugd aan wat zwaarder materiaal, de andere prefereert het wat lichter.
Bij De Dijlezonen trachten wij een evenwicht te zoeken tussen beide voorkeuren.

Prijzen

We mochten in recente jaren in de Leuvense toneelwereld ook enkele prijzen in ontvangst nemen: voor beste acteur in 2011, 2012 en 2019 en voor beste productie in 2012 en 2019. De jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 leverden eervolle vermeldingen en nominaties op. Jeugdtoneeltroep Dzippie won de hoogste prijs in 2013 en 2019.

 

 

 

 

 

 

Zegel K.T. De Dijlezonen